SpinifexIT współpracuje z One Tree Planted, aby zasadzić 275 drzew w Afryce

Inicjatywa ta jest naszym sposobem na okazanie wdzięczności naszym klientom za zmniejszenie zużycia papieru przy użyciu Strato oraz na dalsze zrównoważenie naszego śladu węglowego.

Drzewa zostały posadzone na wylesionych obszarach w celu ożywienia ekosystemów, poprawy jakości powietrza i zwiększenia różnorodności biologicznej. 

To partnerstwo z One Tree Planted jest zgodne z naszym stałym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój środowiska. W ramach naszych starań, w 2022 roku zasadziliśmy w Australii 200 drzew.

Nasze rozwiązanie do generowania i automatyzacji dokumentów, Stratoprzyczyniło się do zmniejszenia naszego śladu węglowego. Zastępując drukowane listy, umowy i inne dokumenty kadrowo-płacowe dokumentami cyfrowymi, Strato pomogło nam zaoszczędzić 2 miliony kartek papieru. To przekłada się na równowartość około 200 drzew.

Odkryj, jak Strato może pomóc zautomatyzować procesy generowania dokumentów.

Zmniejsz zużycie papieru i zapobiegaj błędom dzięki automatycznemu generowaniu dokumentów za pomocą Strato.

Related Content