Zatrudnienie: SAP SuccessFactors Senior Consultant, EMEA & MEE

Poszukujemy starszego konsultanta SAP SuccessFactors o wysokich kwalifikacjach, elastycznego i zorientowanego na klienta, który dołączy do naszego zespołu.

Zatrudnienie: Starszy Konsultant SAP SuccessFactors (EMEA & MEE)

Zatrudnienie: Starszy Konsultant SAP SuccessFactors (EMEA & MEE) 150 150 SpinifexIT

SpinifexIT wierzy, że dzięki odpowiednim rozwiązaniom i najlepszym pracownikom możemy pomóc organizacjom na całym świecie w osiągnięciu ich celów w zakresie HXM i Payroll. Częścią tego jest upewnienie się, że zatrudniamy i zatrzymujemy odpowiednie talenty, aby wspierać nasze ciągłe innowacje i plany rozwoju naszych rozwiązań i platform, aktualizacje i nowe technologie SAP oraz rosnące potrzeby naszych klientów.

SpinifexIT zatrudnia Starszego Konsultanta SAP SuccessFactors z jednego z poniższych krajów:

 • Niemcy
 • Szwajcaria
 • Austria
 • Holandia
 • Belgia
 • Dowolny kraj w regionie EMEA / MEE, pod warunkiem wysokiej znajomości języka angielskiego i niemieckiego w biznesie.

SAP SuccessFactors Senior Consultant będzie ściśle współpracował z naszym zespołem EMEA & MEE Solutions Enablement and Consulting oraz Strato Center of Excellence , który zarządza rozwojem, testowaniem i wdrażaniem Strato, naszego rozwiązania do generowania i automatyzacji dokumentów w pełnej chmurze zbudowanego dla SAP SuccessFactors.

Rola ta będzie wymagała od Ciebie poznania pakietu rozwiązań Strato i sposobu, w jaki można je wykorzystać do spełnienia rzeczywistych wymagań HXM w zakresie generowania dokumentów, przygotowywania scenariuszy demonstracyjnych, aby pomóc zespołowi sprzedaży i konsultingu w ich projektach, przeprowadzania szkoleń wprowadzających dla nowych Klientów i Partnerów oraz bardzo potrzebnych szkoleń wymaganych przez Klientów. Proces ten obejmuje między innymi:

 • Tworzenie i projektowanie niezbędnych dokumentów wymaganych w scenariuszu demonstracyjnym/szkoleniowym
 • Tworzenie automatyzacji przepływu pracy w celu wsparcia procesu
 • Testowanie, czy automatyzacje i dokumenty działają zgodnie z założeniami
 • A w razie potrzeby nagranie scenariusza demonstracyjnego/szkoleniowego jako wewnętrznego lub zewnętrznego punktu odniesienia

Rola ta będzie wymagała od Ciebie również poznania rozwiązania Easy Suite firmy SpinifexIT i jego integracji z SAP SuccessFactors w celu tworzenia hybrydowych raportów EC i Payroll, klonowania i scramblowania danych EC, ECP i Payroll i innych. Umiejętność bycia elastycznym w obu pakietach rozwiązań (pełna chmura i hybryda) jest koniecznością.

Wiedza specjalistyczna i doświadczenie:

 • Solidna wiedza w zakresie SAP SuccessFactors Employee Central (wymagana) oraz innych modułów SAP SuccessFactors (rekrutacja, zarządzanie wydajnością itp.)
 • Praktyczne doświadczenie w implementacji SAP SuccessFactors
 • Doświadczenie w pracy ze standardowymi narzędziami raportowania SAP SuccessFactors - Adhoc Query, BIRT, itp.
 • Niezwykłe doświadczenie użytkowników końcowych systemu Employee Central
 • Wiedza na temat generowania dokumentów HXM i Payroll oraz potrzeb raportowania w całym cyklu życia pracownika w obszarze HR
 • Duże doświadczenie w generowaniu dokumentów i raportów, procesach zarządzania dokumentami i najlepszych praktykach.
 • Silne cechy zaangażowania i partnerstwa z klientami i jednostkami biznesowymi

Jak wygląda sukces:

Będziesz oceniany na podstawie następujących wskaźników sukcesu:

 1. Ulepszona prezentacja naszych przypadków biznesowych wspieranych przez rozwiązania SpinifexIT
 2. Zwiększona satysfakcja i zaangażowanie klientów
 3. Usprawnione wdrażanie nowych rozwiązań dodatkowych SpinifexIT dla SAP SuccessFactors i konfiguracji hybrydowych.
 4. Płynniejsze i bardziej przyjazne dla klienta podejście do wdrażania naszych rozwiązań w naszej bazie użytkowników (klientów i partnerów)
 5. Budowanie silniejszej sieci wśród społeczności użytkowników

Kluczowi interesariusze:

Stanowisko to podlega Wiceprezesowi ds. Rozwoju Produktu na region EMEA i MEE. Stanowisko to ściśle współpracuje również z zespołem ds. doradztwa i sprzedaży w regionie EMEA i MEE, globalnym marketingiem, zespołem ds. rozwoju Strato i Centrum Doskonałości oraz zespołem ds. projektów i wdrożeń, wspierając kluczowe punkty projektu w trakcie i po wdrożeniu pakietu SpinifexIT.

Praca w SpinifexIT

SpinifexIT jest pracodawcą oferującym równe szanse i zatrudniającym talenty z całego świata, z różnych środowisk i o różnym doświadczeniu. Dążymy do tworzenia i pielęgnowania integracyjnego i bezpiecznego środowiska, w którym możesz wykorzystać swoje umiejętności, rozwijać pasje i wywierać wielki i trwały wpływ.

Możliwości w SpinifexIT są ogromne! Ta rola w znacznym stopniu wpłynie na nasz rozwój i pozwoli nam wznieść się na wyżyny jako firmie, pomagając naszym klientom i partnerom osiągnąć sukces w realizacji ich celów związanych z HXM i Payroll.

SpinifexIT oferuje atrakcyjne i konkurencyjne wynagrodzenie oraz pakiet świadczeń dla wszystkich swoich pracowników.

Jako lider w branży i partner SAP, SpinifexIT oferuje swojemu zespołowi możliwości rozwoju na ścieżce kariery.

Proces składania aplikacji jest prosty. Po przesłaniu profilu kandydata, pracownik Działu Rekrutacji przeprowadzi z nim rozmowę kwalifikacyjną i/lub egzamin techniczny. W zależności od wstępnych wyników, zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą zachowania, motywacji i dopasowania kulturowego, która odbędzie się z udziałem Dyrektora Personalnego oraz Zespołu EMEA & MEE. Po zakwalifikowaniu się Kandydata, otrzyma on list z ofertą pracy zawierający informacje o wynagrodzeniu i świadczeniach oraz pełny opis stanowiska.

Zapraszamy Cię do dołączenia do naszego globalnego zespołu. Prosimy o zaktualizowanie swojego CV i przesłanie aplikacji na adres [email protected] lub kliknij tutaj, aby szybko utworzyć wiadomość e-mail i załączyć swój profil. Prosimy nie korzystać z usług rekruterów.

Share this post