Polityka prywatności

Polityka prywatności Wprowadzenie

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Produkujemy innowacyjne rozwiązania programowe dla SAP i SAP SucessFactors, które poprawiają produktywność użytkowników, tworzą bardziej znaczące raporty i dokumenty oraz zwiększają efektywność centrów usług wspólnych bez kosztownego programowania na zamówienie.

Niniejsza polityka prywatności ("Polityka prywatności") dotyczy stron internetowych, na których zamieszczono niniejszą Politykę prywatności, w tym m.in. www.spinifexit.com (każda z nich to "Strona", a łącznie "Strony") (niezależnie od sposobu dostępu do nich i/lub korzystania z nich, za pośrednictwem komputerów osobistych, urządzeń mobilnych lub w inny sposób), które są własnością i są zarządzane przez SpinifexIT Pty Ltd. ("SpinifexIT" lub "my", "nasz" lub "nas"). Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy również widżetów, aplikacji, funkcji interaktywnych i/lub plików do pobrania, które są własnością lub są obsługiwane przez SpinifexIT i dostępne za pośrednictwem Stron, lub w których zamieszczono łącze do niniejszej Polityki Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje informacje gromadzone na Stronach i nie obejmuje żadnych informacji gromadzonych przez SpinifexIT na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w trybie offline (o ile nie zostało to wyraźnie zaznaczone).

Chcemy, abyś cieszył się swoim doświadczeniem na Stronach, dlatego ważne jest, abyś zrozumiał nasze praktyki dotyczące informacji, które zbieramy o Tobie ze Stron, w tym rodzaje informacji, które zbieramy na temat osób odwiedzających Strony oraz sposób, w jaki możemy wykorzystać te informacje. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia te praktyki. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności. Ponadto prosimy o zapoznanie się z Warunkami użytkowania Stron, które regulują korzystanie ze Stron.

Zgoda

KORZYSTAJĄC Z WITRYN LUB PRZESYŁAJĄC DANE OSOBOWE ZA POŚREDNICTWEM WITRYN, UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE WYRAŻA ZGODĘ NA GROMADZENIE, WYKORZYSTYWANIE I UJAWNIANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.

Informacje, które nam Państwo przekazują

Możemy poprosić o dostarczenie nam lub w inny sposób dać możliwość dostarczenia nam pewnych kategorii informacji, takich jak:

Dane osobowe

  • Imię
  • Nazwisko

Dane geograficzne

  • Kraj
  • Państwo/ Miasto

Dane kontaktowe

  • Adres e-mail
  • Numer telefonu komórkowego

Szczegóły pracy

  • Nazwa firmy
  • Pozycja
  • Powiązane informacje o obszarze zainteresowań/specjalizacji

Możemy zbierać te informacje za pośrednictwem różnych formularzy i w różnych miejscach na Stronach, w tym prośby o rozmowy wyjaśniające, prośby o dostęp do webinarów, formularze rejestracji na wydarzenia, formularze rejestracji na webinary, zapisy na biuletyn e-mail, wyrażanie zainteresowania itp. 

Nie uważamy Informacji Demograficznych o Tobie za Dane Osobowe, chyba że są one powiązane z Danymi Osobowymi w sposób umożliwiający identyfikację Ciebie. Jeśli połączymy Informacje Demograficzne z gromadzonymi przez nas Danymi Osobowymi, będziemy traktować je jako Dane Osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Informacje, które gromadzimy za pośrednictwem technologii

Oprócz wszelkich Informacji osobistych lub innych informacji, które zdecydujesz się przesłać na Strony, my i nasi zewnętrzni dostawcy usług mogą korzystać z różnych obecnie i później opracowanych metod lub technologii, które automatycznie lub pasywnie zbierają pewne informacje za każdym razem, gdy odwiedzasz Strony lub wchodzisz z nimi w interakcję ("Informacje o użytkowaniu"). Informacje o użytkowaniu mogą obejmować między innymi przeglądarkę, z której korzystasz, adres URL, który skierował Cię na nasze Strony, wszystkie obszary na naszych Stronach, które odwiedzasz oraz porę dnia. Możemy wykorzystywać Informacje o użytkowaniu do różnych celów, w tym do ulepszania lub innej poprawy Stron i interakcji z nimi. Ponadto zbieramy adres IP lub inny unikalny identyfikator ("Identyfikator urządzenia") komputera lub innych urządzeń używanych do uzyskiwania dostępu do Stron (każde, "Urządzenie"). Identyfikator urządzenia to numer, który jest automatycznie przypisywany do urządzenia używanego do uzyskania dostępu do Stron, a nasze komputery identyfikują urządzenie użytkownika za pomocą jego identyfikatora urządzenia. Ilekroć skojarzymy Informacje o użytkowaniu lub Identyfikator urządzenia z Twoimi Danymi osobowymi, będziemy je traktować jako Dane osobowe.

Obejmuje to:

Pliki Cookies. Plik cookie to plik danych umieszczany na Urządzeniu, gdy jest ono używane do odwiedzania Stron. Plik cookie Flash to plik danych umieszczany na Urządzeniu za pośrednictwem wtyczki Adobe Flash, która może być wbudowana lub pobrana przez Użytkownika na Urządzenie. Pliki cookie i pliki cookie Flash mogą być wykorzystywane do wielu celów, w tym, bez ograniczeń, do zapamiętywania użytkownika i jego preferencji oraz śledzenia jego wizyt na naszych stronach internetowych. Jeśli użytkownik zdecyduje się wyłączyć pliki cookie lub pliki cookie Flash na swoim urządzeniu, niektóre funkcje Stron mogą nie działać prawidłowo.

Sygnały nawigacyjne. Na naszych stronach internetowych i w wiadomościach e-mail mogą być umieszczaneniewielkieobrazy graficzne lub inny kod programowania sieciowego nazywane sygnałami nawigacyjnymi (znane również jako "1×1 GIF" lub "clear GIF"). Sygnały nawigacyjne mogą być niewidoczne dla użytkownika, ale każdy obraz elektroniczny lub inny kod programowania sieciowego umieszczony na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail może działać jako sygnał nawigacyjny. Sygnały nawigacyjne lub podobne technologie mogą być wykorzystywane do wielu celów, w tym, bez ograniczeń, do liczenia odwiedzających Strony, monitorowania sposobu poruszania się użytkowników po Stronach, liczenia, ile wysłanych wiadomości e-mail zostało faktycznie otwartych lub liczenia, ile konkretnych artykułów lub linków zostało faktycznie obejrzanych.

Skrypty wbudowane. Skrypt wbudowany to kod programistyczny zaprojektowany w celu zbierania informacji o interakcjach użytkownika ze Stronami, takich jak klikane przez niego linki. Kod ten jest tymczasowo pobierany na Urządzenie użytkownika z naszego serwera internetowego lub od zewnętrznego dostawcy usług, jest aktywny tylko wtedy, gdy użytkownik jest połączony ze Stronami, a następnie jest dezaktywowany lub usuwany.

 

Dane osobowe z innych źródeł

Możemy od czasu do czasu uzupełniać informacje, które zbieramy o użytkowniku online, informacjami z innych źródeł, takich jak informacje potwierdzające adres lub informacje dostarczone nam przez użytkownika za pośrednictwem jednego z naszych sklepów detalicznych, w tym, bez ograniczeń, w celu zwiększenia naszej zdolności do obsługi użytkownika, dostosowania naszych treści do użytkownika i zaoferowania możliwości zakupu produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące. W związku z tym uzyskane przez nas informacje mogą być mieszane i wykorzystywane w połączeniu z informacjami uzyskanymi z innych źródeł, w tym zarówno ze źródeł offline, jak i online. W takich przypadkach będziemy stosować niniejszą Politykę Prywatności do wszelkich otrzymanych Informacji Osobowych, chyba że zaznaczyliśmy inaczej.

Mogą Państwo również zdecydować się na udział w aplikacji osoby trzeciej (takiej jak jedna z naszych aplikacji na Facebooku lub podobna aplikacja na stronie internetowej osoby trzeciej), za pośrednictwem której zezwalają Państwo Chartis na zbieranie (lub osobie trzeciej na udostępnianie) informacji o Państwu, w tym Danych Osobowych. Strona trzecia może pozwolić Państwu na usunięcie aplikacji, w którym to przypadku nie będziemy już zbierać informacji o Państwu za pośrednictwem aplikacji, ale możemy zachować wcześniej zebrane informacje. Ponadto, możemy otrzymywać informacje o Tobie, jeśli inni użytkownicy strony internetowej osoby trzeciej dają nam dostęp do swoich profili, a Ty jesteś jednym z ich "przyjaciół" lub informacje o Tobie są w inny sposób dostępne poprzez stronę internetową Twojego przyjaciela, stronę profilu lub podobną stronę w sieci społecznościowej lub innej stronie internetowej osoby trzeciej lub usługi interaktywnej.

Informacje przekazane przez użytkownika na temat osoby trzeciej

Jeśli użytkownik wyśle komuś innemu wiadomość ze Stron, na przykład artykuł do przyjaciela lub informacje o Produktach, wykorzystujemy podane przez niego informacje (zazwyczaj imiona i adresy e-mail) w celu ułatwienia komunikacji i nie wykorzystujemy ich do żadnych innych celów marketingowych, chyba że uzyskamy zgodę tej osoby.

Wykorzystanie informacji

SpinifexIT może wykorzystać Twoje Dane Osobowe, Informacje Demograficzne lub Informacje o Korzystaniu: (1) w celu dostarczenia Ci produktów, informacji lub usług bądź przetworzenia transakcji, o które prosiłeś lub na które wyraziłeś zgodę, w tym w celu wysyłania Ci elektronicznych biuletynów lub dostarczania Ci ofert specjalnych lub materiałów promocyjnych w imieniu naszym lub osób trzecich; (2) w celu umożliwienia Ci udziału w różnych funkcjach Stron, takich jak loterie z wejściówkami online, tablice ogłoszeń i inne funkcje komunikacyjne, funkcje treści generowanych przez użytkowników oraz funkcje interaktywne; (3) w celu przetworzenia rejestracji użytkownika na Stronach, w tym sprawdzenia, czy adres e-mail użytkownika jest aktywny i ważny; (4) w celu ulepszenia Stron lub naszych usług, dostosowania doświadczeń użytkownika na Stronach lub w celu dostarczenia użytkownikowi określonej treści, która jest dla niego najbardziej odpowiednia; (5) w celu skontaktowania się z użytkownikiem w związku z korzystaniem ze Stron oraz, według naszego uznania, w celu wprowadzenia zmian na Stronach i/lub w polityce Stron; (6) do wewnętrznych celów biznesowych; oraz (7) w celach ujawnionych w momencie podawania informacji przez użytkownika lub w inny sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Ponadto możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług analitycznych i innych w celu oceny i dostarczenia nam informacji o korzystaniu ze Stron i przeglądaniu naszych treści. Nie udostępniamy danych osobowych tym dostawcom usług analitycznych, ale mogą oni ustawić i uzyskać dostęp do własnych technologii i metod śledzenia, takich jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne i skrypty osadzone na urządzeniu użytkownika i mogą w inny sposób zbierać lub mieć dostęp do informacji o użytkowniku, w tym Informacji o użytkowaniu. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje takich technologii śledzenia stron trzecich, ale reguluje nasze zbieranie i wykorzystywanie Informacji o użytkowaniu, które otrzymujemy w związku z nimi.

Należy pamiętać, że gdy użytkownik przesyła informacje na Strony za pośrednictwem "kontaktu z nami" lub innej podobnej funkcji, może nie zawsze otrzymać odpowiedź. Nie wykorzystamy podanych informacji do skontaktowania się z Tobą w celach marketingowych niezwiązanych z Twoją prośbą, chyba że wyrazisz zgodę na inne rozwiązanie.

Ujawnianie informacji

SpinifexIT może udostępniać osobom trzecim Informacje o użytkowaniu i Informacje demograficzne. Z wyjątkiem sytuacji opisanej w sekcji (f) poniżej, wie udostępniamy Informacji osobistych osobom trzecim dla celów marketingowych tych osób, chyba że wyrazisz zgodę na takie udostępnienie w momencie podawania Informacji osobistych. Niezależnie od wszelkich postanowień niniejszego dokumentu stanowiących inaczej, możemy dzielić się zebranymi o Tobie informacjami, w tym Danymi osobowymi, w sposób ujawniony w momencie podawania przez Ciebie informacji oraz opisany poniżej lub w inny sposób w niniejszej Polityce prywatności.

(a) Gdy zgadzasz się na otrzymywanie informacji od osób trzecich. Mogą Państwo otrzymać możliwość otrzymywania informacji i/lub ofert marketingowych bezpośrednio od osób trzecich. Jeśli zgodzisz się (lub, w stosownych przypadkach, nie odmówisz) na udostępnienie swoich Danych Osobowych, Twoje Dane Osobowe zostaną ujawnione takim osobom trzecim, a wszystkie ujawnione informacje będą podlegać polityce prywatności i praktykom takich osób trzecich. Nie jesteśmy odpowiedzialni za politykę prywatności i praktyki takich osób trzecich i dlatego należy zapoznać się z polityką prywatności i praktykami takich osób trzecich przed wyrażeniem zgody na otrzymywanie takich informacji od osób trzecich. Jeśli później zdecydujesz, że nie chcesz już otrzymywać informacji od osób trzecich, będziesz musiał skontaktować się z nimi bezpośrednio.

(b) Strony trzecie świadczące usługi w naszym imieniu. Możemy korzystać z usług dostawców zewnętrznych w celu świadczenia określonych usług w imieniu Stron, takich jak hosting Stron, projektowanie i/lub obsługa funkcji Stron, śledzenie analizy Strony, umożliwienie Ci zakupu Produktów oraz umożliwienie SpinifexIT wysyłania Ci biuletynów e-mailowych lub świadczenie innych usług administracyjnych. Możemy zapewnić tym firmom dostęp do informacji o użytkowniku, w tym Danych Osobowych, w celu realizacji usług, które wykonują dla Ciebie lub dla SpinifexIT.

(c) Obszary pod wspólną marką. Niektóre obszary Stron mogą być udostępniane użytkownikowi we współpracy z osobami trzecimi ("Obszary pod wspólną marką") i mogą wymagać ujawnienia Danych osobowych w celu zarejestrowania się i uzyskania dostępu do Produktów. Takie Obszary Wspólnej Marki będą identyfikować podmioty stowarzyszone ze stronami trzecimi. Jeśli zdecydujesz się zarejestrować się w celu uzyskania Produktów i/lub usług w Obszarach Wspólnej Marki, możesz przekazać swoje dane zarówno SpinifexIT, jak i podmiotom stowarzyszonym. Ponadto, jeśli zalogujesz się do Obszaru Wspólnej Marki przy użyciu nazwy użytkownika i hasła uzyskanych na Stronach, Twoje Dane Osobowe mogą zostać ujawnione określonym podmiotom stowarzyszonym dla tego Obszaru Wspólnej Marki i będą podlegać opublikowanej polityce prywatności.

(d) Loterie, konkursy i promocje. Możemy oferować loterie, konkursy i inne promocje (wszelkie "Promocje") na Stronach, które mogą wymagać rejestracji. Biorąc udział w Promocji, użytkownik wyraża zgodę na warunki, zasady i oficjalne reguły rządzące daną Promocją, które mogą zawierać określone wymagania wobec użytkownika, w tym, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to zabronione przez prawo, zezwolenie sponsorowi (sponsorom) Promocji na wykorzystanie nazwiska, głosu i/lub podobizny użytkownika w reklamie lub marketingu związanym z Promocją. Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w Promocji, Dane Osobowe mogą zostać ujawnione osobom trzecim lub publicznie w związku z administracją takiej Promocji, w tym, bez ograniczeń, w związku z wyborem zwycięzcy, realizacją nagrody oraz zgodnie z wymogami prawa lub oficjalnymi zasadami Promocji, takimi jak lista zwycięzców.

(e) Przyczyny administracyjne i prawne. Możemy przekazywać i ujawniać informacje o użytkowniku, w tym Dane osobowe, osobom trzecim: (i) w przypadku, gdy musimy odpowiedzieć na wezwania sądowe lub inne procesy prawne lub jeśli w dobrej wierze uważamy, że takie ujawnienie jest wymagane przez prawo; (ii) na żądanie organów rządowych prowadzących dochodzenie; (iii) w celu ochrony i/lub obrony Warunków korzystania ze Stron lub innych zasad mających zastosowanie do Stron; lub (iv) w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego, praw, własności lub bezpieczeństwa dowolnej osoby. Możemy również użyć adresu IP lub innych identyfikatorów urządzenia do identyfikacji użytkowników i możemy to zrobić we współpracy z właścicielami praw autorskich, dostawcami usług internetowych, dostawcami usług bezprzewodowych lub organami ścigania według naszego uznania. Takie ujawnienia mogą być dokonywane bez powiadomienia użytkownika.

(f) Transfer biznesowy. SpinifexITmoże udostępniać Dane Osobowe swojej spółce macierzystej oraz jej i jej spółkom zależnym i stowarzyszonym. SpinifexIT zastrzega sobie również prawo do ujawniania i przekazywania wszelkich informacji związanych ze Stronami, w tym, bez ograniczeń, Informacji osobistych, Informacji demograficznych oraz Informacji o użytkowaniu: (i) kolejnemu właścicielowi, współwłaścicielowi lub operatorowi Stron lub odpowiedniej bazy danych; lub (ii) w związku z fuzją korporacyjną, zmianą kontroli, konsolidacją, restrukturyzacją, sprzedażą zasadniczo wszystkich aktywów firmy Unclaimed Diamond lub inną zmianą korporacyjną, w tym, bez ograniczeń, w trakcie procesu due diligence.

Wybór użytkownika dotyczący jego danych osobowych

Gdy użytkownik otrzymuje od nas promocyjne wiadomości e-mail, może wskazać preferencje dotyczące zaprzestania otrzymywania takich wiadomości od nas i będzie miał możliwość "zrezygnowania", postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiedniej wiadomości e-mail. Jeśli kontaktujemy się z użytkownikiem telefonicznie w celach promocyjnych, użytkownik może w tym czasie powiadomić nas, że nie życzy sobie otrzymywać dalszych promocyjnych wiadomości telefonicznych. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik podał wiele form danych kontaktowych w różnych momentach, może być konieczne zrezygnowanie z każdego zestawu danych kontaktowych dodanych do konta. Jeśli nie chcesz odpowiadać na wiadomości e-mail, które otrzymujesz, lub chcesz w prostszy sposób zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail od nas, możesz po prostu powiedzieć nam, czego chcesz, kontaktując się z jednym z naszych oddziałów.

Możemy kontaktować się z użytkownikiem w celach związanych z usługami (takich jak, lecz nie ograniczonych do powiadomienia o zmianie Stron lub Polityki Prywatności), gdy uznamy to za konieczne lub wskazane. Użytkownik nie może zrezygnować z tych komunikatów, które nie mają charakteru promocyjnego, ale jeśli nie chce otrzymywać tych komunikatów, ma możliwość usunięcia swojego konta. Rozumiesz, że każde takie zamknięcie konta może wiązać się z usunięciem Twoich Danych Osobowych z naszych żywych baz danych. SpinifexIT nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie w związku z likwidacją Twojego konta lub związanym z tym usunięciem Twoich danych.

Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie dokładności informacji, które nam przekazuje, takich jak informacje kontaktowe podane w ramach rejestracji. Strony mogą umożliwiać Ci przeglądanie, poprawianie, zmienianie lub aktualizowanie niektórych Danych Osobowych na Twoim koncie poprzez zalogowanie się na swoje konto i ich edycję, pod warunkiem, że pozostają one dokładne, kompletne i aktualne. SpinifexIT podejmie w dobrej wierze wysiłki, aby wprowadzić żądane zmiany do naszych aktywnych wówczas baz danych tak szybko, jak będzie to możliwe.

Mogą Państwo zażądać od nas usunięcia lub zniszczenia Państwa Danych Osobowych. Dołożymy wszelkich starań w dobrej wierze, aby usunąć lub zniszczyć wszelkie Dane Osobowe, które zebraliśmy na Państwa temat, wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo. Gdy usuniemy informacje elektroniczne, które zebraliśmy od lub o Tobie, zostaną one usunięte z naszych aktywnych baz danych, ale mogą pozostać w naszych archiwach.

Informacje, które ujawniam publicznie

(a) Treści generowane przez użytkownika, serwisy społecznościowe i informacje publiczne. Strony mogą pozwalać na przesyłanie pomysłów, fotografii, profili użytkowników, tekstów, muzyki, wideo, nagrań audio, grafik komputerowych, zdjęć, danych, pytań, komentarzy, sugestii, komunikatów, lub innych treści, w tym Informacji osobistych (zwanych zbiorczo "Treścią generowaną przez użytkownika"). Treści generowane przez użytkownika mogą być publikowane online lub offline w dowolnych mediach lub formatach (obecnie istniejących lub opracowanych w przyszłości). Inne osoby mogą mieć dostęp do tej Treści generowanej przez użytkownika i mogą mieć możliwość udostępniania jej osobom trzecim w Internecie. Ponadto użytkownik może mieć możliwość angażowania się w sieci społecznościowe lub inne działania online za pośrednictwem Stron, takie jak tworzenie profilu publicznego, udostępnianie Treści stworzonych przez użytkownika i zapraszanie innych do łączenia się z nim. Prosimy o dokładne zastanowienie się przed podjęciem decyzji o tym, jakie informacje udostępniasz, w tym Dane osobowe, w związku z Treściami generowanymi przez użytkownika lub działalnością w sieciach społecznościowych i innych działaniach online. Należy pamiętać, że SpinifexIT nie kontroluje, kto będzie miał dostęp do informacji, które zdecydujesz się upublicznić, i nie może zagwarantować, że strony mające dostęp do takich publicznie dostępnych informacji będą szanować Twoją prywatność lub zachowają je w bezpieczny sposób. Niezależnie od wszystkiego, co stanowi inaczej w niniejszym dokumencie, niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do żadnych informacji, które użytkownik ujawnia publicznie, dzieli się nimi z innymi lub w inny sposób przesyła na Strony. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek treści lub informacji ujawnianych lub otrzymywanych przez użytkownika za pośrednictwem Stron.

(b) Imię i wizerunek. Możemy również opublikować Twoje imię, głos, podobiznę i inne Dane Osobowe będące częścią Treści Generowanych przez Użytkownika, a SpinifexIT może wykorzystać te treści lub dowolną ich część do celów reklamowych, marketingowych, reklamowych i promocyjnych. Aby zapoznać się z pełnymi warunkami dotyczącymi Treści generowanych przez użytkownika przesyłanych na Strony, zapoznaj się z naszymi Warunkami użytkowania.

Bezpieczeństwo

Stosujemy komercyjnie uzasadnione zabezpieczenia, aby pomóc chronić i zabezpieczyć Państwa Dane osobowe. Jednak żadna transmisja danych przez Internet, transmisja bezprzewodowa lub elektroniczne przechowywanie informacji nie może być zagwarantowane jako w 100% bezpieczne. Należy pamiętać, że nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które nam Państwo przekazują, a Państwo korzystają z naszych Stron i przekazują nam swoje informacje na własne ryzyko.

Linki do innych stron

Podczas korzystania ze Stron użytkownik może zostać przekierowany na inne strony, które są poza naszą kontrolą. Na przykład, jeśli "klikniesz" na baner reklamowy lub łącze, "kliknięcie" przenosi Twoją przeglądarkę poza Strony. Nie mamy kontroli nad polityką prywatności takich innych stron internetowych lub innych lokalizacji, nie przeglądamy jej i nie ponosimy za nią odpowiedzialności. Te inne strony i lokalizacje mogą wysyłać własne pliki cookie lub inne technologie śledzenia do użytkowników, zbierać dane użytkownika lub zabiegać o Dane osobowe.

Przekazywanie informacji do Stanów Zjednoczonych

Strony są obsługiwane w Stanach Zjednoczonych i przeznaczone dla użytkowników znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Jeśli znajdujesz się w Unii Europejskiej, Kanadzie lub gdziekolwiek indziej poza Stanami ZjednoczonymiNależy pamiętać, że informacje, które zbieramy, będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych i tam przetwarzane. Przepisy dotyczące ochrony danych w Stanach Zjednoczonych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w kraju, w którym znajduje się użytkownik, a jego Dane osobowe mogą podlegać żądaniom dostępu ze strony rządów, sądów lub organów ścigania w Stanach Zjednoczonych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych. Korzystając ze Stron lub przekazując nam jakiekolwiek informacje, wyrażasz zgodę na to przeniesienie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych w Stanach Zjednoczonych.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

SpinifexIT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie bez powiadamiania użytkownika. Wszelkie zmiany będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zmienionej Polityki Prywatności. SpinifexIT nie będzie jednak wykorzystywać Twoich Danych Osobowych w sposób istotnie różny od tego, co zostało określone w momencie ich zbierania, bez Twojej zgody.

Skontaktuj się z nami

Odwiedź naszą stronę kontaktową, aby wybrać lokalizację, z którą chcesz się skontaktować.